Eurodyssee

Contact Information: Stay Updated

Your comments, questions or opinions are important issues to us!

Indiquer le texte suivant * :
captchareload

 This form will send your message to the
 Eurodyssey General-Secretariat!

Secrétariat Général d'Eurodyssée
Agneta Kardos,
Conseil régional de Timis (Timis County Council)

Regions
Contact Information

Catalunya

Generalitat de Catalunya
Adresses
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball Area de Programes Internacionals C. Sepúlveda 148-150, 7a planta 08011 Barcelona Spain
Numéros de téléphone
Travail +34 93 5536338 Fax 935536609
Email
Website
Generalitat de Catalunya